keresés a weboldalon

Vezérprojektek

Zalaegerszeg 2030 Gazdaságfejlesztési Stratégia 

A Modern Városok Programra, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programra, valamint egyéb európai uniós és hazai forrásokra építő korábbi városfejlesztési tervek megalapozták a város kiemelt szerepét a régióban. Ennek folytatásaként egy új, komplex fejlesztési koncepció, a Zalaegerszeg 2030 Gazdaságfejlesztési Stratégia vált szükségessé ahhoz, hogy a város fenntartható módon váljon a Kárpát-medence meghatározó szereplőjévé és fejlesztéseinek transzlációs hatása révén, térségi központtá.

A Zalaegerszeg 2030 Gazdaságfejlesztési Stratégia mentén egy olyan helyi értékekre épülő tudásintenzív, hozzáadott értéket növelő, innovációt, digitális jövőt ösztönző ökoszisztéma létrehozása előirányozható, amely Zalaegerszeget a gazdaságilag dinamikusan fejlődő városok között példaértékűvé teszi. A stratégia az azonosított területek erősítésére és azok szoros összekapcsolására alapozva kívánja megerősíteni a város fejlődését és annak pozitív megítélését.

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozása megteremtette az első lépést az ipari kutatás-fejlesztési tevékenységek megerősítésére a térségben. Ennek keretében elindult azoknak a kompetenciáknak és képességeknek a felépülése, amelyekre alapozva további projektek helybe vonzása megvalósítható.

A megfogalmazott jövőbeli célok elérése érdekében a Zalaegerszeg 2030 Gazdaságfejlesztési Stratégia, az újonnan induló beruházások megvalósításához kapcsolható, amelyeket azok erőteljes gazdaságélénkítő és gazdaságfejlesztő hatásuk miatt, vezérprojekteknek nevezünk.

Vezérprojektek:

 • Védelmi iparhoz kapcsolódó vezérprojekt – Rheinmetall Hungary Zrt. 
 • Science Park vezérprojekt – ZalaZONE Tudományos és Innovációs Park
 • SmartField vezérprojekt 
 • Drón Kompetenciaközpont vezérprojekt – Dronemotive
 • METRANS Konténerterminál vezérprojekt

Projektek területi érintettsége:

Projektek bemutatása:

 • Védelmi iparhoz kapcsolódó vezérprojekt – Rheinmetall Hungary Zrt. 

A magyar védelmi ipar fejlesztése egy komplex biztonság-, védelem-, valamint gazdaság- és társadalompolitikai célrendszer része, amivel a kormány a gazdaság diverzifikáltságának növelését, új munkahelyek teremtését, versenyképes és magas hozzáadott értéket termelő iparágak létrehozását, az ország innovációs képességeinek javítását kívánja elérni. Katonai területen pedig fontos törekvés az importfüggőség csökkentése, az ellátásbiztonság, valamint a nemzeti ellenálló képesség növelése.

Ezen döntések összefüggésben vannak azon együttműködéssel, miszerint Magyarország Kormánya a hadiipar és a honvédség fejlesztésének jelentős programját indította el a német Rheinmetall AG hadiipari vállalattal közösen. A kapcsolódó döntések szerint a Lynx gyalogsági harcjárművek előállítására a Zalaegerszegen létrejövő gyártó, tesztelő és fejlesztőbázison kerül sor.

A megállapodás értelmében 2022-ben megkezdődik a technológia betelepítése az új gyárba, 2023 júniusában pedig megkezdődik az üzemszerű termelés és az itt készülő járművek tesztelése is a kapcsolódó off-road tesztkörnyezetben, amely várhatóan Európa egyik legkomplexebb hasonló létesítménye lesz. A Zalaegerszegen készülő járművek fejlesztése is itt fog történni, valamint időközben elindult új jármű fejlesztésére irányuló együttműködés is. Várhatóan a Rheinmetall szállítói körének egy része is az ipari parkba fog települni.

Lynx gyalogsági harcjárműveket gyártó, tesztelő, fejlesztő bázis egy kb. 60 milliárdos beruházás keretein belül valósul meg.

Indokoltság:

A Rheinmetall vállalatcsoporttal létrejött együttműködés kifejezetten illeszkedik Zalaegerszeg tudásalapú gazdaságfejlesztésének stratégiájába, és hozzájárul az északi ipari zónában létrejött tesztelési-validációs környezet és a kapcsolódó innovációs ökoszisztéma további kiterjesztéséhez, erősítéséhez.

Tartalom:

 • Gyártási környezet létrehozása
 • Tesztelési környezet létrehozása
 • Kutatás-fejlesztési együttműködések

Tekintsen meg néhány kapcsolódó médiamegjelenést:

 • Science Park vezérprojekt – ZalaZONE Tudományos és Innovációs Park

A projekt megvalósításának szándéka Zalaegerszeg város és a térség kutatás-fejlesztési szempontból vett versenyképességének növelése és az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztése. A Science Park vezérprojekt mentén lényegében olyan környezetet kívánunk kialakítani, amelyben a gazdasági szereplők és az egyetemi szféra együttműködhetnek. A parkban, a tesztpálya szomszédságában, 2019 októberben került avatásra a ZalaZone Kutatási és Technológiai Központ, a Science Park első elemeként. A Széchenyi István Egyetem kutatóközpontjának, valamint a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Pannon Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének egyetemi előadó-épületének alapkőletételére is sor került.

A park demonstrálja tehát a járműiparhoz kapcsolódó, kutatás-fejlesztéshez szorosan kötődő szereplők együttműködési szándékát egy új, erősebb és közös cél érdekében. 

A ZalaZONE Tudományos és Innovációs Park szakmai fókuszában a járműipar és az ehhez kapcsolódó fejlesztések, tesztelések és gyártáshoz kapcsolódó technológiák (járműtechnológia, mechatronika, szimulációs-kommunikációs technológiák, tervezés, design, ipari gyártástechnológia kompetenciaterületek) állnak. 

Indokoltság:

A napjainkra jellemző dinamikusan változó üzleti környezet, az ipari és digitalizációs forradalmak, a technológiai változások számos területen kihívások elé állítják a szervezeteket. Az új technológiák folyamatos fejlődése teljesen újszerű megoldásokat idéz elő, valamint ezen változások intenzitása az eddigiektől eltérő üzleti működést követel meg a vállalatoktól. Előtérbe kerülnek az innováció, a tudás, a technológia, valamint a nagy hozzáadott értékű tevekénységek által vezérelt gazdaságok és szervezetek. A fókusz egyre inkább áttevődik az innovációra, valamint a kutatás-fejlesztési kapacitásokra. 

A térségi és régiós fejlődés tekintetében elő kell segíteni az innovatív, tudásintenzív hálózatok együttműködését, amely által a helyi gazdaság integrálhatóvá válik a magas hozzáadott értéket előállító innovatív értékteremtési folyamatokba, mind a vevők, mind a beszállítók részéről.

A technológiai park létrehozása révén az adott térség versenyképessége akár országos, akár nemzetközi szinten is javuló tendenciát érhet el. Az új, tudásgeneráló vállalatok, tevékenységi körök megjelenése egyértelműen támogatja a helyi gazdaság fejlődését, ezáltal növelve a gazdaság kapacitását. Az oktatás és az egyes iparágak közötti kapcsolat erősítése hozzájárul a magasan kvalifikált munkaerő képzéséhez, valamint a magas hozzáadott értéket képviselő munkahelyek számának növekedéséhez is. Továbbá jelentős együttműködési lehetőséget teremt a nemzetközi kutatóbázis létrehozására, amely a ZalaZONE tesztpálya nemzetközi kapcsolataira épülhet, valamint bekapcsolja a regionálisan közvetlenül kapcsolódó országokat (Szlovénia, Horvátország, Ausztria).

Tartalom:

 • Fejlesztőközpontok bevonzása
 • Egyetemi- ipari laborok
 • Inkubációs és start-up program
 • Humán és szellemi háttér
 • KKV-k és partnerek projektjei
 • Nemzetközi együttműködések

Tekintsen meg néhány kapcsolódó médiamegjelenést:

 • SmartField vezérprojekt

A SmartField vezérprojekt célja egy integrált üzleti zóna létrehozása a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya és a Science Park között, amely helyet biztosít a magas hozzáadott értékű szolgáltatásokat és termékeket kínáló vállalatoknak. 

A SmartField befogadja a képzési, kutatási és fejlesztési, mérnöki és tesztelési szolgáltatást nyújtó cégeket és egyben kellemes környezetet biztosít a kapcsolt tevékenységek számára. 

A projekt nem csak a fejlett technikai know-how fejlesztését támogatja, hanem katalizátorként is szolgál környezete, a Science Park és a város fejlődésében. 

Épületeinek létrehozásánál moduláris rendszerben gondolkodik, biztosítva, hogy együtt fejlődjön a bérlők felmerülő igényeivel, illetve, hogy a munkavégzés során is kellemes környezet vegye körül a parkban dolgozókat. Egységes dizájn és fenntartható környezet szolgálja a betelepülők elvárásait.

Indokoltság:

A SmartField vezérprojekt fő fókusza, hogy kiemelt figyelmet fordítson partnerei fejlesztési igényeire. A projekt megvalósítását indikálja a már működő ZalaZONE Járműipari Tesztpálya beruházás jelenléte és annak környezetében újonnan induló új vezérprojektek megjelenése is. A SmartField viszont egy önmagában is működőképes, fenntartható, piaci alapon működtethető környezetet teremt, ezzel a tudásintenzív térséget és régiót is erősítve. A projekt tulajdonképpen egy másfajta forrásrendszerhez kapcsolható vezérvonal. 

Tartalom:

A SmartField a ZalaZONE Járműipari Tesztpálya tőszomszédságában található, mintegy 10 ha nagyságú fejlesztési terület, melynek üzleti modellje a következő elemekre épül: 

 • Kutatási és Fejlesztési épületek (irodák, laboratóriumok, műhelyek és egyéb műszaki szolgáltató helyek) létrehozása és bérbeadása. 
 • Egyedi építési és beltéri megoldások létrehozása a bérlői igények szerint, folyamatos konzultáció után. 
 • Operatív létesítmény menedzsment és karbantartás, irodai berendezések, műhelyek, laborok, felszerelések opcionális biztosítása. 
 • Kiszolgáló létesítmények létrehozása és kezelése. (pl. üzlethelyiség, étterem, üzemanyag-állomás stb.)
 • Célcsoportok: OEM, TIER1, TIER2, egyéb autóipari beszállítók, IKT, kutatóintézetek, K+F projektek, kezdeményezések, egyetemek és más felsőoktatási intézmények.

Tekintsen meg néhány kapcsolódó médiamegjelenést:

 • Drón Kompetenciaközpont vezérprojekt – DroneMotive

A Drón Kompetenciaközpont projekt létrehozásával, a ZalaZONE tesztkörnyezettel együttműködve, nemzetközi versenypiaci környezetbe való hatékony belépést célozzuk meg, egy, az autonóm járművek fejlesztésében egyedülálló tesztkörnyezet kialakításával. A projekt köré építhető ökoszisztéma kialakításával történelmi lehetőségünk van rá, hogy világszinten is új termék, illetve szolgáltatási környezet jöjjön létre. A projekt megvalósítása Magyarország versenyképességének, exportképességének növeléséhez, és hadiipari stratégiájának végrehajtásához is hozzájárul. A Kompetencia Központ a NATO-ban betöltött szerepünk megerősítését is szolgálja, nemzetközi szinten jelentős védelmi célú fejlesztéseknek is helyet adhat.

Indokoltság:

Amennyiben a magyar gazdaságpolitikának célja, hogy a XXI. század egyik úttörő és robbanásszerű növekedése előtt álló iparágában hazánknak mérvadó szerepe legyen, és belátható időn belül az autóiparhoz hasonló mértékű részesedése legyen a világpiacon, úgy egy az autonóm járművek fejlesztésében egyedülálló tesztkörnyezet kialakításával, a köré építhető ökoszisztéma kialakításával történelmi lehetőségünk van rá, hogy versenyelőnyre tegyünk szert. Egy nemzetközi szinten is nagy volumenű, világ szinten is új termék, illetve szolgáltatási körre irányuló projekt elindítása önmagában véve is ösztönözheti a hazai, a tudományos eredmények pedig a nemzetközi jogi környezet megváltoztatását, és így a gazdasági potenciálban, valamint társadalmi hozzáadott értékben rejlő lehetőségek kiaknázását.

A projekt zalaegerszegi megvalósításának két legfőbb indoka lehet a folyamatban levő Járműipari Tesztpálya beruházás és az andráshidai repülőtér megléte. A repülőtér ugyanis K+F+I szempontból egyedülálló, unikális területnek minősül, mert a légterébe több mint 10 km-es sugarú körben nem lóg be más repülőtér légtere. Így olyan feladatok oldhatók meg, amelyek üzemeltetési, engedélyezési szempontból rendkívül kedveznek a fejlesztési környezetnek. Ennek tükrében K+F+I infrastruktúra kialakítása hosszú távú célt szolgál, az előkészítés alatt álló drón tesztpályakörnyezet kialakítása kapcsán. 

Tartalom:

A Drón Kompetenciaközpont projekt a kutatás-fejlesztés, tesztelési környezet, tanúsítás, drónokkal kapcsolatos társadalmi szemléletformálás és szakember képzés mellett erősíteni kívánja a fiatalok elköteleződését az autonóm mobilitással, repüléstudománnyal kapcsolatos tudásszerzés műszaki, gazdasági és jogi vonatkozású feladatai iránt, támogatja a nemzetközi egyetemi együttműködéseket. 

Tekintsen meg néhány kapcsolódó médiamegjelenést:

 • METRANS Konténerterminál vezérprojekt

A Metrans 15,7 milliárd forintból létesít új vasúti-közúti logisztikai konténerterminált Zalaegerszegen, amelyhez a magyar kormány 3,9 milliárd forintos támogatást biztosít. A Logisztikai Központ és Konténerterminál projekt célja, hogy gazdaságfejlesztési hatása révén elősegítse Magyarország versenyképességének növelését, ütésálló gazdaságának megteremtését, továbbá biztosítsa a társadalom jóléti, mobilitási feltételeit és elősegítse a gyors, kényelmes, biztonságos és versenyképes személy-és áruszállítás feltételeinek megteremtését. Két oldala van ennek a fejlesztésnek. Kaput nyitunk vele Zalára és a régióra, illetve a régiónak kaput nyit majd a világpiacra. Nemcsak a nagy cégek kiszolgálásáért fog épülni a központ, a helyi és térségi KKV-k versenyképességét is növelni tudja.

Indokoltság:

A projekt becsült hatókörén belül körülbelül 1,4 millióan laknak, és az ország nemzeti össztermékének közel 18-19 százalékát állítják elő. A zalaegerszegi helyszín azért jó, mert a szlovéniai Koper adriai kikötő felől vezető vasúti útvonal, az RFC korridor Ljubljanán és Őriszentpéteren, Zalaegerszeg–Zalaszentivánon keresztül vezet Budapest felé. Magyarország tengeri forgalmának 67–69 százaléka az adriai kikötőkön keresztül valósul meg. Így annak érdekében, hogy Zalaegerszeg legyen az adriai-tengeri kikötők felől a belépési pont Magyarországra Szlovákia, Csehország és Lengyelország irányába, a Metrans úgy döntött, hogy egy logisztikai bázist, egy konténerterminált épít ott.  A Koper, Fiume és Trieszt kikötőiből érkező, illetve az oda tartó vonatok rendezésének helyszíne lesz a zalaegerszegi bázis. A világgazdaságból ismerjük, hogy ahol az áruk megállnak, ott tudnak értéket teremteni, illetve az árukon ott lehet értéktöbbletet adó beavatkozásokat végrehajtani. A projekt gazdaságfejlesztési hatása nem csak helyi, hanem régiós szinten kiemelkedő. Egy ilyen logisztikai létesítménynek a jelentőségéről szólva nyugodtan vonatkoztassunk el Zalaegerszegtől. Jelentőségét tekintve térségi és akár régió szintű hatásokról beszélhetünk.

Tartalom:

Zalaegerszeg várhatóan nagy jelentőségű csomóponttá fejlődik a jövőben a dél- és délkelet-európai, a trieszti, koperi és rijekai tengeri kikötők, valamint az európai piacok között húzódó közlekedési tengelyen. Az adriai korridor kiemelt kereskedelmi útvonallá válik, és ebben Zalaegerszegnek kulcsszerepe lesz. 

Tekintsen meg néhány kapcsolódó médiamegjelenést: