keresés a weboldalon

Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Külső közlekedési kapcsolatok

Egy város és térségének gazdasági életét nagyban meghatározza azok megközelíthetősége, ennek megfelelően nagy hangsúlyt fektetünk a közlekedési infrastruktúrafejlesztési projektek megjelenítésére, mind a külső, mind pedig a város belső közlekedési hálózatának fejlesztése tekintetében.

Közút

 • M76 kétszer kétsávos gyorsforgalmi út építése

A Zalaegerszeget az M7-es autópályával összekötő, a Hévíz-Balaton nemzetközi repülőteret is érintő M76-os út építése révén Zalaegerszeg és a térség rendkívüli gazdaságfejlesztést ösztönző lehetőséghez jut.

 • M8 összeköttetés, M9-es autópálya

A már épülő M76-os kétszer kétsávos gyorsforgalmi út Zalaegerszegtől észak-nyugati irányban körmendi kikötéssel történő tovább vezetése (M8), M9-es autópálya tervezése és későbbiekben megépítése.

Vasút 

 • Nagykanizsa – Zalaszentiván vasútvonal villamosítása, pályasebesség visszaállítása, tengelyterhelés emelése
 • Zalaegerszeg – Rédics vasútvonal felújítása 
 • Zalaszentiván – Zalaegerszeg második fővonali vágány építése, Zalaszentiván tehervonati fogadó- és indítóvágányok, zalaszentiváni deltavágány megépítése
Reptérfejlesztés

Hévíz-Balaton nemzetközi repülőtér fejlesztésére irányuló projekt

A reptérfejlesztésben rejlő lehetőségek mind üzleti, mind turisztikai oldalon jelentős fejlődési potenciált jelentenek a térség és a régió számára.

Belső közlekedési kapcsolatok

 A városi forgalom csillapítására irányuló fejlesztések a vezérprojektek megjelenésével még erőteljesebb hangsúlyt kaptak. A növekvő forgalom hatékony elvezetését támogató konstrukciók kidolgozása és azok megvalósítása elengedhetetlen.

A városi közlekedési kapcsolatok fejlesztési projektjeinek célja:

  • belváros forgalomcsillapítása,
  • városrészek közötti kapcsolatok javítása,
  • városkörnyékre is kiterjedő multimodális közösségi és egyéni közlekedési rendszer fejlesztése,
  • a kerékpáros infrastruktúra hálózatos bővítése,
  • gyalogosbarát és élményközpontú belváros közlekedési feltételeinek megteremtése.
 • Kovács Károly Városépítő Program

A Kovács Károly Városépítő Program keretében 2024-ig különböző útfelújításokra, új utak, járdák, terek, parkolók építésére kerül sor. Közlekedési kapcsolatokhoz kapcsolt követelményrendszerének egy részét és a belváros közlekedési lehetőségei szempontjából is élhetőbb környezetet teremtenek.

 • Kosztolányi út kétirányúsítása 

A projekt megvalósítása az egyébként is folyamatosan növekvő belvárosi forgalomra és a vezérprojektek által várhatóan generálódó többletforgalomra kíván megoldást nyújtani és egy a jövőben több lépcsőben kiépíthető gyalogosbarát belváros megteremtéséhez is hozzájárul.

 • Balatoni úti és a tőle 300 méterre lévő 74 – 76. sz. körforgalmú csomópont körforgalom kapacitás bővítése 

A létesítmény bővítése, áteresztő képességének növelése elkerülhetetlen.

 • Új északi bekötő út építése 

Az északi ipari parkhoz kapcsolt fejlesztések és további ipari park fejlesztési elképzelések mentén az északi bekötő út projektötlet teljes mértékig hozzájárulna azok gazdaságélénkítő hatásainak kibontakoztatásához.

 • Gyűjtőutak folyamatos felülvizsgálata és a szükséges megújítások megvalósítása

A Kovács Károly Városépítő Program nagy hangsúlyt fektet a gyűjtőutak megújítására, de a következő 10 év távlatában is lehetőségeinkhez mérten nagy figyelmet kell fordítani ezen forgalmas szakaszokra.

 • Város lakóövezeti terjeszkedését lekövető projekt

A folyamatos városi fejlesztések következtében több kihívással is szembesülhet a város a következő években. A felmerülő problémák azok feltérképezését és a kapcsolt lehetséges megoldások műszaki vizsgálatának feltérképezését követően, városi közgyűlési döntés függvényében indíthatók el.  

 • A kerékpáros infrastruktúra hálózatos bővítése
  • Három újabb kerékpárút szakasz megépítése
  • Mindszenty tér – Zalaszentiván;
  • Platán sor – Széchenyi tér;
  • Zrínyi út – Bocfölde közigazgatási határ;
  • Belváros, Bozsok városrész és a Csácsi Arborétum közti kerékpáros kapcsolat megteremtése
  • Botfa városrész bekapcsolása
  • Teskánd település összekapcsolása a városi hálózattal
  • Csács városrész bekötése a Parkerdőn keresztül, Ságod városrész és az északi ipari park bekötése
 • Sétálóövezet kialakítása 

Projektötletként azonosítható a gyalogosbarát és élményközpontú Belváros közlekedési feltételeinek megteremtése, a Kossuth utca sétálóövezetté alakításának lépcsőzetes projektfelépítésének kidolgozásának keretein belül.

 • Parkolóhelyek számának növekedését előirányzó projektek definiálása (fenntartható környezet biztosítása mellett)

A város olyan további fejlesztéseket kíván ezen a területen előirányozni, amelyek nem a belváros forgalmát erősítik tovább, hanem inkább a peremterületeken, illetve a tömegközlekedési csomópontok környezetében, az oktatási, egészségügyi és közösségi létesítmények közelében kínálnak további parkolási alternatívát.

Ilyen ötletek többek között az alábbiak:

  • a belvárost körülvevő P+R zóna létrehozása
  • új digitalizált parkolási rendszer bevezetése a fizető övezetekben
  • parkoló lemezek/parkoló házak létrehozásának vizsgálata
  • úszótelkes lakótelepek parkolási gondjainak vizsgálata: Szükséges megvizsgálni, hogy a beépíthető területeken hol lehet szint alá, vagy felépítménnyel szint felé lemezes megoldással parkolóhelyeket létrehozni.
 • Közösségi közlekedési csomópontok fejlesztése

A közlekedés szempontjából a vasútállomás és a központi autóbusz-állomás, valamint környezetük “rehabilitációja” egy rendkívül fontos fejlesztési projektként nevesíthető városunk fejlődése érdekében.