keresés a weboldalon

Gazdasági környezet fejlesztése

Gazdaságfejlesztési általános projektek
 • Gazdaságfejlesztési politika erősítése

Zalaegerszegi Gazdaságfejlesztési divízió folyamatos szervezeti, működési fejlesztése, hazai és nemzetközi jelenlét biztosítása, infrastrukturális háttér, marketing anyagok készítése

 • M76 Befektetésösztönzési folyosó projekt elindítása és működtetése (gazdasági kohézió)

szakember igény, hazai és nemzetközi jelenlét, infrastrukturális igény, marketing anyagok készítése

 • Hazai és Nemzetközi kapcsolatok, valamint együttműködések kialakítása és elmélyítése
Iparfejlesztési projektek
 • Ipari park fejlesztési projekt

Az északi ipari parktól nyugatra eső területek felvásárlása és közművesítése, terület előkészítése, kapcsolódó útfejlesztések

 • Északi ipari park közműfejlesztési projekt

A Kormány 1314/2021. (V. 27.) Korm. határozatának, illetve annak módosításáról szóló 1142/2022. (III. 10.) Korm. határozatának köszönhetően az északi ipari park alapinfrastruktúrájának minősülő közművek fejlesztése és a közműcsatlakozások megvalósítása történhet meg.

 • ZalaZONE Járműipari Tesztpálya további ütemeinek megvalósítása 

ZalaZONE Járműipari Tesztpálya további kivitelezési fázisainak megvalósítása kiemelt projektként szerepeltethető, annak gazdaságfejlesztési hatása miatt is és emellett több vezérprojekt lehetséges zalaegerszegi megvalósulásában is közvetlen katalizátor szerepe van.

 • Zalaegerszegi logisztikai központ  alapinfrastruktúra

Vállalkozásfejlesztési projektek

A gazdaságfejlesztés ezen ágán keresztül célunk többek között a hazai tulajdonú vállalkozások hozzáadott értékének növelése, a hazai tulajdonú vállalatok beszállítói képességének javítása és a tudásalapú, innovatív környezetet alátámasztani képes városi vállalati környezet megteremtése. Több kapcsolódó szervezet együttműködése szükséges a projektek elindításához, alakításához és megvalósításához.

 • Vállalkozásokat segítő – Logisztikai vállalkozói kompetenciaközpont szakmai megalapozó dokumentum létrehozása és a kompetenciaközpont létrehozása a megalapozó dokumentum alapján

Fontos lenne, a térség nagyarányú logisztikai fejlődése okán egy vállalkozásokat segítő, hatékony és gyakorlatias vállalkozói kompetenciaközpont felállítása, mely neutrálisan képes a hozzá forduló helyi vállalkozásoknak segítséget nyújtani.

 • Generációváltás sikeres megvalósítását és a magyar vállalatok zöldesítését támogató projekt

A megfelelő információk átadása, rendezvények, workshopok szervezésén keresztül.

 • Adatalapú iparági elemző projekt

A gazdaságelemzés vonatkozásában szeretnénk feltérképezni a helyi iparágakat, különösképpen az egyes vállalkozások sajátosságait.

 • Beszállítói bázis fejlesztési program

A kisebb vállalatokat fejlesztésre ösztönöznék, hogy a nagyobb vállalatok beszállítóivá tudjanak válni, mindezzel erősítve a hazai vállalatok szerepét az ellátási láncokban.

 • Mikrohitel program

A mikrohitel program is egy olyan vállalkozásokat segítő rendszert jelent, melynek révén a mikro-, kis- és középvállalkozások számára szükséges forrásigények (max 10 millió Ft-ig) megteremthetővé válnak működésük fenntartásához és további fejlesztések megvalósításához. (ZMVA)

 • K+F fórum elindítása

A „K+F fórum” projekt célja, hogy városi közbenjárással, részvétellel és kezdeményezéssel közelebb hozzuk egymáshoz az ipar és az oktatás szereplőit.  

 • Magyar vállalatok zöld fejlesztése

Fontos, hogy az elérhető lehetőségeket hangsúlyozzuk és a megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül informáljuk a helyi vállalkozásokat, ezzel is hozzájárulva a hatékony információáramláshoz és a helyi vállalkozások támogatásához.

Turizmus és szolgáltatásfejlesztés

A térség gazdasági fejlődését is szolgálják a célzottan kialakított turisztikai fejlesztések és a lakosság életminőségének javításában is jelentős szerepük van.

 • Göcseji Múzeum és Mindszentyneum

A turisztikai fejlesztés közvetlen célja a történelmi belvárosban található Göcseji Múzeum épületének állagmegóvása, modernizálása, benne a 21. századi látogatói igényekkel harmonizáló, interaktív és innovatív kiállítás életre hívása.

 • Skanzen, azaz a Göcseji Falumúzeum

A megújuló falumúzeum egész napos programot kínál majd a látogatóknak, ugyanis minden egyes portán valamilyen aktív, cselekvésre ösztönző élmény fogadja majd a betérőket.

 • Alsóerdei új sport és szabadidő központ 

A beruházás tökéletes megvalósulása az élménydús szabadidős tevékenységhez köthető fejlesztési iránynak.

 • Új multifunkciós sport és rendezvénycsarnok építése

A projekt magába foglalja az új csarnok elkészülése után a régi csarnok bontását, egységes tér és parkoló kialakítását, további több száz férőhelyes parkoló építését, a környező utak felújítását, valamint a Balatoni és a Stadion utcák kereszteződésében körforgalom építését

 • Edzőközpont létesítése

A várható növekvő lakosságszám és a folyamatosan fejlődő városunk hosszú távon szükségessé teszik egy edzőközpont létesítését, ahol a lehető legtöbb sportegyesület működése, egy helyen biztosítható lenne.  

 • Art mozi felújítása 

A cél az volt, hogy egy többfunkciós rendezvényterem jöhessen létre, annál is inkább mert jelenleg ez a város legnagyobb nézőtérrel rendelkező helyisége.

 • Új uszoda, tanuszoda és városi strand építése

A létesítményegyüttes nagy megújuláson és bővülésen megy át. A Modern Városok Program keretében új 50 méteres, 10 pályás, lelátóval ellátott fedett uszoda épül wellness és szauna részleggel.

 • Helyi és térségi kézműves termékek piacának létrehozása 

A projekt célja tulajdonképpen termékek kereskedelmi és fogyasztási helyszínének kialakítása a Piac téren. A helyi termékek piacának épületében kialakítanak egy ún. Göcsej látogatóközpontot, amely az év minden napján információkat kínál a turistáknak a helyi termékek előállításának módjáról, a göcseji hagyományos paraszti gazdálkodást bemutató nyitott portákról, a környező falvak elérhető látnivalóiról, attrakcióiról interaktív kiállítás formájában.

 • Aqua park fejlesztése

A városba látogatók visszajelzései tükrében kijelenthető, hogy az egyik leglátogatottabb turisztikai célpont az élményfürdő. Az Aqua Cityhez kapcsolódóan megfogalmazott fejlesztési projekt keretében tervezett fejlesztések tovább erősíthetik az élményfürdő turisztikai célú igénybevételét, amelynek gazdaságélénkítési hatását nem lehet figyelmen kívül hagyni.

 • Hétvégi piaci alapon működő programok 

Cél a piaci alapon működtethető, turisztikai vonzerővel is bíró programok és szolgáltatások elindítása akár majd a Drón Kompetenciaközpont vezérprojektre is építve.

 • Négycsillagos hotel építése Zalaegerszeg belvárosában 

A tervezett nemzetközi négy csillagos hotel tulajdonképpen egy üzleti típusú szálloda, korszerű konferenciaközponttal kiegészítve, amely a város üzleti-kulturális-társadalmi szükségleteit is szolgálhatja.