keresés a weboldalon

Humánerőforrás-fejlesztés

Az oktatásnak rendkívül fontos megalapozó szerepe van a gazdaságfejlesztési stratégia tekintetében. Ahhoz ugyanis, hogy a már elindult és újonnan induló beruházásokhoz kapcsolt munkaerőigényt helyi szinten ki tudjuk elégíteni és megfelelő színvonalon tudjunk reagálni az ezekhez kapcsolható jövőbeni új tendenciákra, elengedhetetlenül szükséges az oktatás minden szintjének fejlesztése.

 • Életpályamodellek tervezését és pályaorientációt segítő új típusú rendszer és a hozzá kapcsolódó szervezet kialakítása, működésének felépítése

A javasolt fejlesztési projekt célja a modern kor elvárásaihoz és az új Szakképzés 4.0 modellhez igazodó, flexibilis, a munkaerőpiaci igényekhez kapcsolódó életpályamodellek tervezését, pályaorientációt segítő rendszer kialakítása a térségben és régióban rendelkezésre álló tudás rendszerezésével és a célcsoportok információfogyasztási szokásaihoz igazodó közvetítésével.

 • Mesterséges intelligencia alapú rendszer kialakítása elosztott erőforrású, hálózatban működő köz- és felsőoktatási központok és ipari partnereik oktatási tevékenységének optimalizálására 

A projekt eredménye egy oktatástechnológiai és oktatásmódszertani fejlesztés lenne, elosztott erőforrású, hálózatban működő köz- és felsőoktatási központok és ipari partnereik oktatási tevékenységének optimalizálására, a hallgatók egyéni előrehaladását figyelembe vevő tudásközvetítő rendszer kialakításával.

A projekt keretében kialakítandó elemek:

 • Szolgáltatás oktatóknak: mobil oktatóterem és az ezt kiszolgáló tudáselosztó, tudásértékesítő rendszer
 • Szolgáltatás tudásszerzőknek: egyéni képességekre optimalizált „tanulási út”
 • Szolgáltatás gazdasági szereplők számára: a kiképzett munkaerő hatékony célba juttatása
 • Blockchain technológián alapuló széles bázisú képzés-nyilvántartó rendszer kialakítása és működésének felépítése

Jelen projektötlet tulajdonképpen egy olyan tanulmányi rendszer létrehozását jelenti, amely oktatási intézményektől független. A különböző szintű szervezett oktatásokban résztvevők a teljesített kurzusaikat egy adott közös rendszeren belül regisztrálhatják.

A város számára fontos országos értékű mintaprojekt lenne, hogy a Pannon Egyetemmel közösen kialakítson egy a blockchain technológián alapuló széles bázisú, azaz a képzések minden formáját, így a felnőttképzés és a duális képzés kurzusait is nyilvántartó rendszert. A fejlesztés lehetővé tenné az Ipar 4.0 mintájára, hogy az oktatást végző egységek integrálásra kerüljenek az őket kiszolgáló és az általuk kiszolgált társadalmi, gazdasági folyamatokkal egy hatalmas intelligens információs rendszerbe.

Zalaegerszeg felsőoktatásához kapcsolódó fejlesztési tervek

Az alább ismertetésre kerülő programok a helyi felsőoktatás fejlesztését célozzák meg, megerősítve annak tudástermelő és szolgáltató rendszerét és megalapozva a már elindult és közeljövőben induló új jelentős beruházások munkaerőigényének színvonalas kielégítését.

 • Az egyetem tudásszolgáltató, innovációs HUB szerepéhez kapcsolódó épített infrastruktúra fejlesztése, az ipari és a társadalmi igények kiszolgálása érdekében. Idegennyelvű, szolgáltatási, és képzési portfólió felépítése.

 

 • Fejlesztések, amelyek lehetővé teszik a Zalaegerszegi Egyetemi Központban a MicroMasters kurzusok teljesítése külföldi, nagyhírű egyetemekkel együttműködve joint degree programok formájában. 

A MicroMasters program meghonosítása a duális képzéseink európai szintű kiterjesztését eredményezné.

 • Ágazati Képzőközpont (Gépészeti) szükséges eszközparkjának biztosítása, további fejlesztések 

A város számára kiemelten fontos, hogy az itt működő egyetemi központok megvizsgálják az új nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiához való kapcsolódási lehetőségeinket, különös tekintettel a vállalati innováció elősegítésére, a vállalatokkal közös termékfejlesztésre. A város támogatja, a Zalaegerszegi Duális Képzőközpont és a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központjának közös innovációs és oktatási ökoszisztéma kialakítására vonatkozó központi támogatási és/vagy pályázati forrásokból megvalósítandó fejlesztéseit.

Intézményrendszer fejlesztése 

Bár az elmúlt évek lezárult és futó fejlesztési projektjei mentén kijelenthető, hogy az intézmények fejlesztése jó ütemben halad, ahhoz viszont, hogy az ütésálló gazdaság meglétét erősítsük és az újonnan induló vezérprojektek nemzetközi színvonalú követelményrendszerének megfeleljünk, az oktatási és nevelési intézményrendszer fejlesztése is állandó és megkerülhetetlen feladat.

 • Óvodai intézményekhez kapcsolt további felújítások, eszközbeszerzések, képzések, nemzetközi óvodai csoport indítása
 • Bölcsődei intézményekhez kapcsolt további felújítások, eszközbeszerzések, képzések, nemzetközi bölcsődei csoport indítása
 • Általános és középiskolai, gimnáziumi, szakiskolai intézményekhez kapcsolt további felújítások, eszközbeszerzések, képzések
 • Campus Infrastrukturális fejlesztése

Innovációs és tudásalapú szolgáltatási tevékenységet támogató infrastruktúra fejlesztése, valamint a hallgatói attraktivitást erősítő infrastrukturális fejlesztések a zalaegerszegi campus területén.

 • Zalaegerszegi Szakképzési Centrum egyes intézményeinek 21. századi elvárásoknak megfelelő fejlesztését célzó beruházás- Ganz Ábrahám Technikum megújítása