keresés a weboldalon

Környezetfejlesztés

Lakhatást elősegítő programok

A lakhatást segítő komplex programmal a város, a térség és ennek mentén a régió gazdasági mutatói javulnak és népességszám növekedés érhető el, valamint beruházói igényeket kielégítő képzett munkaerő rendelkezésre állását is garantálni tudjuk és a helyi már működő gazdasági társaságok számára is további fejlődési potenciált teremtünk.

 • Szakember és mérnöklakás program 1.0 előkészítés
 • Szakember és mérnöklakás program 1.0.: 

Új, modern apartmanházak és lakópark építése

 • Szakember és mérnöklakás program 2.0.:

Az 1. ütemben megépített lakópark infrastrukturális bővítése          

 • Szociális bérlakások minőségi színvonalának emelését támogató projekt
 • Új modern munkáshotel építése

 

Egészségügyi, szociális szolgáltatásokhoz kapcsolódó intézményi fejlesztések
 • Zalaegerszegi mentőállomás felújítása
 • Egészségügyi intézményekhez kapcsolt felújítás, eszközbeszerzés 
 • Zala Megyei Szent Rafael Kórház fejlesztése, megújítása

A projektötlet mentén elérni kívánt eredmények:

  • új épülettömb,
  • lemezparkoló,
  • épületek energetikai korszerűsítése.
 • Szociális szolgáltatásokhoz és intézményekhez kapcsolt fejlesztési ötletek 

Szociális intézményekhez köthető felújítások, eszközbeszerzések, új idősotthon létesítése.

 • Zalaegerszegi Tűzoltóparancsnokságnak helyet adó épület megújítása VAGY új tűzoltólaktanya építése

Megvalósítási tanulmány elkészítése annak érdekében, hogy a leggazdaságosabb megoldás valósuljon meg.

Smart city fejlesztési irányok

Zalaegerszeg elkötelezett az okos megoldások alkalmazásában. A város smart city stratégiájában megfogalmazott projektek továbbra is a város jövőképébe illeszthetők. Az a cél, hogy a Zalaegerszegen és a térségében folyamatban levő fejlesztések eredményeit a városban élők hamarabb megismerhessék és használhassák, az innovatív ökoszisztéma révén.

 • M76 gyorsforgalmi út építése kapcsolt okos közlekedési megoldások alkalmazásával
 • Szemléletformáló intézkedések projektötlet – tájékoztatás, folyamatos városi kommunikáció

Fontos, hogy a zalaegerszegi lakossággal is kapcsolatot teremtsünk, ezzel közelebb hozva a lakosságot az okos megoldásokhoz.

 • Smart applikáció fejlesztése 

A város által tervezett fejlesztési projekt keretein belül egy összekapcsolt applikáció elindítása a cél, amely több, már tesztelés alatt álló, működő applikáció összevont kezelését irányozza elő.

 • Smart közlekedés – Igényalapú Science park-város buszjárat projektötlet

A fejlesztési projekt keretein belül célunk lenne egy Science Park-város buszjárat bevezetése. Ez akár igényalapú közlekedési megoldást is jelenthet, a már működő ZERGE megoldás példájára alapozva.

 • Smart fórum 

Cél a közös smart irányok megfogalmazása, amelyek beépíthetővé válnak a város smart fejlesztési projektjei közé.

 • Digitális élményközpont (Science Park vezérprojekt részeként)

Az élményközpont célcsoportja a 6-19 év közötti diákok, szüleik és pedagógusaik, akik az elérhető legújabb technológiákkal ismerkedhetnek meg. Az interaktív foglalkozások élményszerűvé teszik a sokak számára idegen digitalizációs gondolkodásmódot, segítséget nyújtanak a pályaorientációs kérdések megválaszolásában.

 • Többfunkciós közösségi tér kialakítása (Science Park vezérprojekt részeként)

 

 

 

Zöld város, klímavédelem

Zalaegerszeg és a térség, az eddigi fejlesztési irányaiban is nagy hangsúlyt fektetett a körkörös gazdaság és a környezetipar erősítése irányába tett lépésekre. Egyértelműen erősítendő irányról beszélünk, amikor egy fenntarthatóbb környezet megteremtését kívánjuk elérni, amely támogatja a vezérprojektek megjelenése következtében létrejövő innovatív, magas hozzáadott értéket teremtő légkört.

 • Tömegközlekedés – autóbuszjáratok: Legoptimálisabb járatműködtetést előirányzó projektötlet

Első lépésként definiálható ezen a területen a kapcsolt adatbázis létrehozása (utasok száma, útvonalak, menetrendek stb.), a modellezés, majd a legoptimálisabb működtetés előirányzása a hosszú távú cél.

 • Elektromos meghajtású buszok beszerzése (Zöld Busz program)

Zöld Busz program keretein belül a következő tíz év alatt a városi buszállomány fele cserélhető le kormányzati és európai uniós források felhasználásával minimális karbonkibocsátású elektromos autóbuszokra.

 • Új elektromos töltőállomások kiépítése
 • Búslakpusztai hulladéklerakóhoz kapcsolódó fejlesztési projekt
 • Szennyvízhő hasznosítás a Sportcsarnok hőellátására
 • Integrált csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztése
 • Városi vízi közműrendszer fejlesztési projektek
 • Környezettudatos szemléletformálást támogató programok

Zöld óvoda, ökoiskola, zöld campus program